Montawan / 23 สิงหาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

          ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562” ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

          1. เกียรติบัตรเรียนดี
          2. เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์
          3. เกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียง

 

หมายเหตุ : นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561) และเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ ภายในเวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
8300

Categories

Archive