โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม : ลงทะเบียนออนไลน์ (*ปิดรับลงทะเบียนแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 13 ม.ค. 63)
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
⏩ หากต้องการแก้ไข ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-8429 หรือ 1-8435


การเตรียมบทคัดย่อ : Word | PDF (updated: 10-3-63)
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Word | PDF (updated: 10-3-63)

ส่ง Abstract : ส่งไฟล์ Abstract (ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสประจำกลุ่ม ทั้ง .docx และ .pdf) 
(*โดยให้นิสิตดูรหัสประจำกลุ่มจาก ข้อมูลการลงทะเบียน)
ตรวจสอบข้อมูลการส่ง Abstract


⏩ หากต้องการแก้ไข ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

Print
13582

Categories

Archive