บทคัดย่อ (ABSTRACT) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCIFair (Senior Project Presentation) ประจำปีการศึกษา 2562

          ตามที่ได้มีการเผยแพร่ บทคัดย่อ (ABSTRACT) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCIFair (Senior Project Presentation) ประจำปีการศึกษา 2562 ไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ทางผู้ดำเนินการได้รับแจ้งขอแก้ไขบทคัดย่อที่ผิดพลาด เพื่อให้งานเกิดความสมบูรณ์ คณะผู้ดำเนินการจึงขอแจ้งแก้ไขไฟล์รวมเล่มบทคัดย่องาน SciFair2019 และขอให้ทุกท่านมา download ไฟล์ฉบับปรับปรุงแก้ไขในหน้าที่ 79 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ได้ที่นี่

Print
6670

Categories

Archive