Montawan / 28 กุมภาพันธ์ 2565 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต

ทุนการสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 คณะวิทยาศาสตร์

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         - ประกาศรับสมัคร

         โดยเปิดรับสมัคร (แบบออนไลน์) ที่ลิงก์ https://forms.gle/YUp2rqY68i81E1ZY8 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th  โทร. 02-6495000 ต่อ18432

Print
6186

Categories

Archive