โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงประเด็นตอบโจทย์ผู้ให้ทุน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงประเด็นตอบโจทย์ผู้ให้ทุน” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 - 16:15 น. แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting (*ผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับลิงก์การอบรมภายหลังจากการลงทะเบียน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ได้ทิ่ลิงก์ https://forms.gle/NbFYG3USfB8Uk2Js7 (หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดจะส่งลิงก์แก่ผู้เข้าร่วมฯ ผ่านทางอีเมล์ที่สมัครไว้) โดยเปิดรับลงทะเบียนได้บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2565

            - กำหนดการ

หมายเหตุ : **ท่านที่มีข้อเสนอโครงการวิจัยและต้องการนำเสนอโครงการขอให้ download template และนำส่งให้ผู้จัดโครงการภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-6495000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
3383

Categories

Archive