โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio

          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การอบรมการสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 12:15 น. แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนที่ลิงก์ https://bit.ly/3mWSffe (โดยผู้จัดโครงการจะส่งลิงก์ Zoom Meeting ให้ภายหลังจากการลงทะเบียน)

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ (ผู้จัดโครงการฯ) :  หน่วยการเจ้าหน้าที่ และ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  มศว  โทร. 02-6495000 ต่อ 18424

Print
3572

Categories

Archive