โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565” ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          - กำหนดการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18423, 18414

 

Print
2858

Categories

Archive