วิดยา With U พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          กำหนดการ : คลิก

          รายชื่อนิสิตได้รับเกียรติบัตรเรียนดี : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RnBDKGOMjvG7HuCAIRtihO2b2oTSPacX/edit#gid=1464550438
 
          รายชื่อนิสิตได้รับเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2564) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oikye-tFIigKe84hF1L_womFuwwBF8vs/edit#gid=174371841

Print
2170

Categories

Archive