โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์” ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
          โดยกำหนดพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 12:30 – 16:30 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา คณะพลศึกษา มศว พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการ

          ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ link :  https://bit.ly/3VEuBDx

          - กำหนดการ

          - โปรแกรมการแข่งขันและรายชื่อของแต่ละสี

หมายเหตุ : 1. การแบ่งสีสำหรับแข่งขันกีฬา ทางผู้จัดโครงการฯ จะดำเนินการสุ่มและจะเเจ้งให้ทราบในภายหลัง

              2. สำหรับบุคลากรที่ลงทะเบียนแข่งขันกีฬา กรุณาเข้าร่วมกลุ่ม Line Open chat เพื่อรับข้อมูลและประสานงานการแข่งขัน  ลิงก์ https://bit.ly/3EQ0DWh  หรือสแกนจาก QR code

 -------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

Print
4402

Categories

Archive