Montawan / 22 กุมภาพันธ์ 2566 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มศว ยินดีต้อนรับ บุคลากร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 11”

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว ยินดีต้อนรับ บุคลากร (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 11” ในวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          - กำหนดการ

 

รายละเอียด : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 อีเมล์ kusumas@g.swu.ac.th

Print
1189

Categories

Archive