โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ (รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล, สภาอุตสาหกรรมฯ ประธานสมาพันธ์, อุตสาหกรรมของขวัญ อาเซียน, เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย, ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมของขวัญของชําร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซราฟิลเทค ประเทศไทย จำกัด และ บริษัทเทคโนโลยีการจัดการ ระบบน้ำอุตสาหกรรม) บรรยาย เรื่อง “ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  

          ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/42wdXZO

          - กำหนดการ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18429 อีเมล์ chanachai@g.swu.ac.th

Print
1169

Categories

Archive