โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

          ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ” ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 พร้อมร่วมลุ้นรางวัล “ของขอบคุณ” จากคณะผู้บริหาร

          - กำหนดการ
 

หมายเหตุ : 

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมฯ พร้อมร่วมสนุกกิจกรรมสอยดาว โดยสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ภายหลังการประชุมฯ
2. กิจกรรมลุ้นจับรางวัล “ของขอบคุณ” จากคณะผู้บริหาร ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ ณ บริเวณจัดงานในขณะที่ประกาศรางวัลเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

Print
862

Categories

Archive