ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์)

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

          ทั้งนี้สามารถดูวีดีโอคำเเนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ SWU-SET ได้ที่ https://youtu.be/MzzzH-d9wXc

หมายเหตุ :

- เลขที่นั่งสอบ คือ ลำดับที่เข้าสอบตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบ
- เพิ่มชื่อนิสิตที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ SWU-SET ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/qZtX4 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 23.00 น. ทั้งนี้ หากนิสิตติดต่อหลังเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชา SWU300 แทนการเข้าสอบ SWU-SET

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432 อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

Print
853

Categories

Archive