Montawan / 18 พฤษภาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

กำหนดการ การรายงานตัว การฝึกซ้อมย่อย และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ คณาจารย์ และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557"
         โดยมีกำหนด การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (*บัณฑิตรายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19)

หมายเหตุ
1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 4,5,6 มิ.ย.59) มิฉะนั้นจะไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 8 มิ.ย.59
2. การฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย.59) บัณฑิตจะต้องนำชุดครุยมาเพื่อถ่ายภาพหมู่ด้วย


การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://commencement.swu.ac.th/schedule.php

Print
13561

Categories

Archive