Montawan / 6 มิถุนายน 2559 / Categories: แหล่งงานภายนอก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

[*การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว]

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนฯ ตำแหน่งครูสอนวิชาชีววิทยา วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก
          ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kvis.ac.th ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : งานบุคคลและงานอำนวยการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โทร. 084-122-7313

Print
2142

Categories

Archive