9 มิ.ย. 2016

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย (Asia Uninet Staff Exchange, One Month Scholarship)

Author: Montawan  /  Categories: ทุนวิจัย  / 

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์มอบทุน “ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย (Asia Uninet Staff Exchange, One Month Scholarship)” ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559

         ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มศว ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : กองวิเทศสัมพันธ์ มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15640, 15642, 02-260-1012

Print

Number of views (3038)      Comments (0)

Archive