การบรรยายในหัวข้อ "จบไอทีแล้วไปไหน?" จัดโดย หน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSIT Unit)

[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว]

          หน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSIT Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "จบไอทีแล้วไปไหน?" โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (พี่เม่น) นักออกแบบเว็บไซต์ชื่อดังมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสายไอที ทั้ง Freelance, Production House, Digital Agency ,Startup"

         ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSIT Unit)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18010 เฟซบุค https://www.facebook.com/CSIT.SWU

Print
8962

Categories

Archive