ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะสื่อสาร

          - ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา

          ขอให้นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ ติดต่อขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ “ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์” ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

 

 

Print
7453

Categories

Archive