รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ "รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์)"

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพดังนี้

          - กำหนดรดน้ำศพ ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น. 
          พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ น.

          - กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 
          วันพุธที่ ๘ (*คืนแรกสวดเวลา ๑๘.๐๐ น.) - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๕ วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
          **คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

          - พระราชทานเพลิงศพ
          ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้ บุคลากรสามารถส่งเงินทำบุญได้ที่ คุณกุสุมา สุขใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๕ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

Print
4798

Categories

Archive