23 ม.ค. 2018

การสัมมนาทางชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา

           ภาควิชาชีววิทยา ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การสัมมนาทางชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา" ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30 - 10.30 น. ห้อง 10-204ก เริ่มวันศุกร์ที่ 26 มกราคม - 9 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาชีววิทยา โทร.02-649-5000 ต่อ 18101

Print

Number of views (803)      Comments (0)

Tags:

x

Archive