21 เม.ย. 2018

โครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

          โครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ ห้อง 19-601 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (3369)      Comments (0)

Tags:

Archive