โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร  นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการบริการวิชาการด้าน IT หัวข้อ การเขียนรายงานและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์ (LaTeX)" ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 19-1803 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครคณาจารย์ บุคลากร  นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฯ ที่ระบบรับสมัครออนไลน์ train.swu.ac.th บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2561 จำนวนจำกัด 50 คน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18433

Print
8335

Categories

Archive