25 พ.ค. 2018

กรอบเวลา มคอ.3-7

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้รับชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบเวลา ดังรูป (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โทร.02-649-5000 ต่อ 18446

Print

Number of views (631)      Comments (0)

Tags:

x

Archive