ทุนวิจัย

9 มี.ค. 2023

การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ประกาศรายชื่อ (updated: 14-3-66)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432


          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

          - ประกาศรับสมัครทุน

          ทั้งนี้ เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 สมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/qy9hX ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print

Number of views (2932)      Comments (0)

Tags: