ทุนวิจัย

7 ก.พ. 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์)

(คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็ม)

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
          - ประกาศรายชื่อ

หมายเหตุ :

- เลขที่นั่งสอบ คือ ลำดับที่เข้าสอบตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบ
- กรณีที่นิสิตคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้แจ้งมาที่ “งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” โดยด่วนทางอีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print

Number of views (2127)      Comments (0)

Tags: