นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่าง ๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวคุณและวิธีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่คุณชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ได้ทำอันตรายกับผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

2. วิธีการใช้งานคุกกี้ภายในคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับการใช้งานคุกกี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์จะมีการใช้งานคุกกี้ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเว็บไซต์คณะและเว็บไซต์ภาควิชาซึ่งมีการใช้ Google Analytics สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ โดยจะเก็บเป็นข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้งานขณะเข้ามายังเว็บไซต์ของคณะและภาควิชา ตำแหน่งของผู้ใช้ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งและจัดเก็บไปที่ Google โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคณะฯ และ Google อาจจะส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ดำเนินการ หรือให้บุคคลที่สาม สามารถประมวลผลข้อมูลได้

สำหรับอีกส่วนหนึ่งคือเว็บไซต์ให้บริการการทำงานสำหรับบุคลากรภายใน ซึ่งจะใช้คุกกี้สำหรับประมวลการทำงานเพื่อเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ โดยจะเก็บในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ผลงาน ประวัติและข้อมูลการทำงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้งานในขณะนั้น

3. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งานบางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้ สามารถศึกษา ได้ที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org