EasyDNNNews

Montawan / 10 กรกฎาคม 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

          ด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ประเภท และมีเงื่อนในการรับสมัครดังนี้

          o ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
          o ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
          o ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

          ผู้สนใจขอสมัครรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้ที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/ โดยหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ผู้ขอทุนสามารถแก้ไขรายละเอียดในเอกสารในระบบได้ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ submit ในระบบ)

          รายละเอียดทุนสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซด์ http://academics.trf.or.th/

 

Print
Rate this article:
No rating
8591