EasyDNNNews

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุน

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อขอรับทุนต่าง ๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ...

ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลการพิจารณาทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(ส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 10 พ.ค. 59) ... [*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET

รัฐบาลออสเตรีย (ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย) มีความประสงค์มอบ "ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET" [*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

RSS
First456789101113