กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

Montawan / 25 พฤศจิกายน 2563 / Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

โครงการ Data Science for Energy Management

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัด “โครงการ Data Science for Energy Management” โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. และบริษัท Siam Compressor Industry Co. Ltd.,

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link

Print
Rate this article:
No rating
4000