กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

Montawan / 24 กุมภาพันธ์ 2565 / Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ ให้กับคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนและคุณครูมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา สามารถนามาปรับใช้ให้ในการเรียนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพต่อไป

          โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายและคุณครู ดังนี้

          กิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
          1. กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π
          2. ท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน
          3. ทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6
          4. แสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์
          5. นักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต
          6. เรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม
          7. เยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19

          กิจกรรมสำหรับคุณครู
          1. Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion
          2. สอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science)

          โดยกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนและคุณครูมีความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา สามารถนำมาปรับใช้ให้ในการเรียนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพต่อไป

          ทั้งนี้ สามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ : ภาพกิจกรรม

Print
Rate this article:
No rating
2027