กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา ทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดราชบพิธ รุ่นที่ 1

         โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา "ทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดราชบพิธ"  รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จาก โรงเรียนวัดราชบพิธ ขึ้นในวันที่ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          - ดูรายละเอียดและรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Department of Biology - Srinakharinwirot University

Print
Rate this article:
No rating
2154