กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

Montawan / 12 พฤษภาคม 2565 / Categories: บริการวิชาการ, บก (on going)

โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาเคมี : “โครงการบริการรับตรวจพิสูจน์โครงสร้างของสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง NMR” และ “โครงการบริการรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง HPLC"

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ : http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20652&language=th-TH

Print
Rate this article:
No rating
2413