กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสสำหรับระบุชนิดหนอนพยาธิที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์

         ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา “การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสสำหรับระบุชนิดหนอนพยาธิที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์” ให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 7 อาคาร 19 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

          - ดูรายละเอียดและรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Department of Biology - Srinakharinwirot University

Print
Rate this article:
No rating
1636