กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

Montawan / 28 เมษายน 2565 / Categories: บริการวิชาการ, บก (on going)

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

          วันที่ 28 เมษายน 2565 ผศ. ดร.จรรยา ดาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา อ. ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว และ อ. ดร.ณวรา สีที  อาจารย์ประจำศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  วิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมทางไกลหัวข้อ  “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” โดยถ่ายทอดสดให้กับศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยรับชมพร้อมกันผ่านทาง fb การอบรมทางไกลบ้านนักวิทย์ มีผู้รับชมกว่า 20,000 accounts ทั่วประเทศ ดูรายละเอียดและรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
- เว็บไซต์หลัก

ข่าวเกี่ยวกับวันครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- https://mgronline.com/science/detail/9640000024097
- https://www.ipst.ac.th/news/9506/littlesci10.html

 

Print
Rate this article:
No rating
2134