กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

Montawan / 15 เมษายน 2564 / Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบ thaimooc เพื่อ Upskill/Reskill ความรู้ทางวิทยาการข้อมูล

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิทยาการข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบ thaimooc เพื่อ Upskill/Reskill ความรู้ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 

          - thaimooc วิทยาการข้อมูล | Data Science

Print
Rate this article:
No rating
1795