ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2559

 

          ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) พิจารณาจำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร (แบบ วท 50-3) และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านภาค วิชามายังฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2559

         รายละเอียด
         แบบฟอร์มขอรับสมัคร (วท 50-3)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 18427


 

 

Contact Us
Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2649 5000
ext. 18420

This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0