en-USth-TH

รายละเอียด กำหนดการเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโปสเตอร์
สมัครเข้าร่วมโครงการ


   
         
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10
Published by Admin - 15 May 2015

สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกอ. สพฐ. และสวทช. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
โครงการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ
Published by Admin - 22 May 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ  (Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015 : Navigating ASEAN in a Changing World) ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2558  สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.ruirc2015.ru.ac.th

เอกสารแนบ
 
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28
Published by Admin - 22 May 2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัด "การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28" ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่

 • การอภิปรายพิเศษ เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาส "การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558"
  Published by Admin - 22 May 2015

  ขอเชิญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง "การอภิปรายพิเศษ เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์" เนื่องในโอกาส "การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558" ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมอภิปราย และดำเนินการอภิปรายโดย ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ พินิจค้า รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี 2558
  Published by Admin - 12 May 2015

  ด้วย องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยยาแผนปัจจุบัน ยารูปใหม่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วัตถุดิบทางเภสัชกรรม และชีววัตถุ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th (เมนู "วิจัยและพัฒนา")

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 • งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558
  Published by Admin - 20 Apr 2015

  ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน) อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153


   
         
   
ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 2/2558) และ ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2558
Published by Admin - 12 May 2015
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558 และ ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

30 พฤษภาคม 2558

         งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558

             ชมรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าร่วม "งานคืนสู่เหย้า วิทยาศาสตร์ มศว 2558" ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงาน(โต๊ะจีน) ราคา 600 บาท ได้ที่ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2558 (รับบัตรหน้างาน)
            อนึ่ง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว" เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายกำธร โอวาทนุพัฒน์ เหรัญญิกชมรมฯ เบอร์ติดต่อ 089-2029153

 

29 เมษายน 2558

         โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557

              คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 5" ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          กำหนดการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

 
28 เมษายน 2558

          โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมิ "โครงการชิมขนม ชมดอกไม้ไทย" ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 11.30 - 13.30 น. ณ โถงล่างชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-6495000 ต่อ 18701

 
22 เมษายน 2558

          โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศนิิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557" ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-501 และ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-6495000 ต่อ 18438

 
10 เมษายน 2558

          โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร

          งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร" วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร

            สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2558 (กรุณา Login ก่อนทำการสมัครด้วย account อีเมลของ g.swu.ac.th)
            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
1 เมษายน 2558

          โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
              
               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : กิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF" ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

               ทั้งนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th/ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 120 คน

 

 

 

  การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more
   
  ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 

ฝ่าย วิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...

Read more 
   
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 
   

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
   

 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ทุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

   

  ทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้มีประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่


   http://rri.trf.or.th

     

โครงการ ทุนดี-Science

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)" จำนวน 14 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (แบ่งจ่ายทุนการศึกษาเป็น 2 ภาคการศึกษา) ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18432, 18435

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครทุน
  ใบสมัครขอรับทุน
  เอกสารรับรองผู้สมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา โครงการ ทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558


  การสมัครรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

 


 

 
     

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The JAFIA Award for young researchers 2014 ในงาน The 19th International Conference on Flow Injection Anyalysis (ICFIA) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ACROS Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ “รางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2014 (สาขาเคมีวิเคราะห์)” โดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

 

Current Articles | Archives | Search

19 พฤษภาคม 2558
การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By Montawan Chorchomkasem @ 12:51 :: 12 Views
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด "การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558" ระหว่า...
Read More..
15 พฤษภาคม 2558
โครงการนำเสนอผลงานนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
By Montawan Chorchomkasem @ 10:56 :: 34 Views :: โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "โครงการนำเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี...
Read More..
14 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 13:00 :: 28 Views
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเต...
Read More..
30 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4196 และ (1) 7 – 4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 10:11 :: 92 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัต...
Read More..
30 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4536 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
By Montawan Chorchomkasem @ 0:22 :: 96 Views :: รับสมัครงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัต...
Read More..
Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   
This site is best viewed in
Chrome, Firefox  and IE11.0

  วารสารวิทยาศาสตร์
มศว ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2557)

 

Faculty of Science,
Srinakharinwirot University.
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Office: +66 2249 5000
ext. 18407
Fax: +66 2260 0128

 


Since August 18, 2014