7 ก.พ. 2019

รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ "รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ ดีเด่น สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562" ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 

Print

Number of views (1456)      Comments (0)

Tags:

x

Archive