30 พ.ค. 2019

กรอบการดำเนินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2561

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้รับชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำ มคอ.3-7 ตามกรอบเวลา ดังรูป (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435

Print

Number of views (1027)      Comments (0)

Tags:

Archive