Montawan / 31 กรกฎาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการบริการวิชาการด้านไอที ในหัวข้อ การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการบริการวิชาการด้านไอที" ในหัวข้อ "การเขียนเอกสารและบทความวิชาการด้วยเลเท็กซ์" ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.20 น. ณ ห้อง 19-1802 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 8 สิงหาคม 2562 รับจำนวนจำกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล์ supphachai@g.swu.ac.th หรือ โทร. 063-8256444

Print
6058

Categories

Archive