Montawan / 13 สิงหาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562  เวลา 6.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

Print
7156

Categories

Archive