Montawan / 13 สิงหาคม 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 เพื่อรับ “ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562” โดยนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวฯ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : รายละเอียด / ดาวน์โหลดใบสมัคร

          และส่งใบสมัครที่สำนักงานภาควิชา ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  19 สิงหาคม 2562* โดยภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลการคัดเลือกมายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

(* ขยายเวลา จากเดิม 14 สิงหาคม 2562 เป็น 19 สิงหาคม 2562 : ประกาศขยายเวลา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
6445

Categories

Archive