โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตทุนเรียนดี

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตทุนเรียนดี” โดยจะจัดขึ้นวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 12.30–18.00 น. ณ ห้องประชุม 19-903 คณะวิทยาศาสตร์ และระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00–21.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และแก่งศิลป์รีสอร์ท ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้น

          ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตทุนเรียนดี” ดังรายชื่อต่อไปนี้ : รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 

Print
5031

Categories

Archive