โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

          ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง “จัดการงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จ” ได้รับเกียรติบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18101

Print
4352

Categories

Archive