การรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา 2562 (คณะวิทยาศาสตร์)

          กำหนดการ “การรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562” (บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 13.10 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

หมายเหตุ :

1. บัณฑิตทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง (วันที่ 21, 22, 23 พฤศจิกายน 2563) มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

2. ขอให้บัณฑิตนำชุดครุยพร้อมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมาฝึกซ้อมด้วย

3. บัณฑิตต้องนำหน้ากากอนามัยมาใส่ในการฝึกซ้อมและในวันพิธีด้วย

4. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18429, 18435, 18432

Print
5172

Categories

Archive