โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัยในการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ครั้งที่ 2)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัยในการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ครั้งที่ 2)” บรรยายโดย ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ ได้ที่ : https://forms.gle/J8VFomRwSeC37pso9 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 พฤศจิกายน 2563 (*ภายในเวลา 12.00 น.) โดยสามารถดูกำหนดการโครงการฯ ได้ที่ : กำหนดการ

หมายเหตุ : กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จัดเฉพาะในห้องบรรยายเท่านั้น ไม่มีการบรรยายแบบออนไลน์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
5676

Categories

Archive