การเสนอชื่อคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัย” และเชิดชูเกียรติในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

          ขอเชิญ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอชื่อคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัย” และเชิดชูเกียรติในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 โดยสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2564

  1. นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 : ประกาศ | แบบฟอร์มเสนอชื่อ
  2. นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 : ประกาศ | แบบฟอร์มเสนอชื่อ
  3. นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 : ประกาศ | แบบฟอร์มเสนอชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18427  อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
4599

Categories

Archive