โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 1 : การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ

          ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วม “โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 1 : การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ” ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 995 4184 0506 Passcode: 445371) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยะ วัธนวิสูตร อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Statistical Modeling ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ลิงก์ https://forms.gle/XauD4fJiVkCzQLFT9

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427 อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
3790

Categories

Archive