โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมที่ 2 การอบรมกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (*ลิงก์ Zoom จะส่งให้ภายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)

          โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ https://bit.ly/3kisnJa (หรือแบบฟอร์มด้านล่าง)

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : montawan@g.swu.ac.th

Print
3323

Categories

Archive