โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET

          🚨ขอเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการอบรมจากแบบ Onsite เป็นแบบ Online

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET”  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online
ทั้งนี้ นิสิตสามารถดูร่วมอบรมแบบออนไลน์ 🚨 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ลิงก์ https://zoom.us/j/99933220647?pwd=ak85Slk0czhENDdxakI2dU96aGhKdz09
(Meeting ID : 999 3322 0647 Passcode : 905133) หรือ short link : https://bit.ly/3J0VHzt


          🎈 รายละเอียด (กำหนดการ) สามารถดูได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือ short link :  https://bit.ly/3OQQGeV

หมายเหตุ : ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้จัดโครงการไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18429, 18435
_______________________________
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408


           คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET”  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ onsite

           - กำหนดการ

หมายเหตุ : ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้จัดโครงการไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18429, 18435

Print
4180

Categories

Archive